Jak zdobyć PDUs i przedłużyć certyfikat PMP?

Powszechnie panuje przekonanie, że aby zebrać PDUs trzeba wziąć udział w konferencji, szkoleniu lub seminarium PMI. Tymczasem źródeł punktów PDU może być o wiele więcej.

Anna Erdmańska, PMP

Anna Erdmańska, PMP

W sierpniu 2014 roku mijają trzy lata odkąd zdałam egzamin na PMP (tytuł Project Management Professional akredytowany przez Project Management Institute). Czeka mnie więc przedłużenie certyfikatu. Właściwie ukończyłam już rejestrację swoich PDU i otrzymałam zgodę na przedłużenie certyfikatu, postanowiłam więc podzielić się z Wami swoim doświadczeniem.

Ten artykuł przygotowałam w formie pytań i odpowiedzi. Nie będzie dotyczył tego czym jest PMI, ani co daje certyfikat PMP lub kto go może zdać, gdzie i w jaki sposób. Ten post będzie ściśle dotyczył przedłużania certyfikatu.

 1. Dlaczego trzeba rejestrować punkty PDU?

W zamierzeniu Project Management Institute tytuł Project Management Professional oznacza, że:

– Macie wiedzę na temat dobrych praktyk zarządzania projektami zawartych w Project Management Body of Knowledge (potocznie tzw. PMBoK) – zawartość PMBoKa jest przedmiotem pytań egzaminacyjnych na PMP

– Macie kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami – jest to warunek podejścia do egzaminu PMP

– Macie wykształcenie z dziedziny zarządzania projektami, ukończyliście szkolenie, bądź studia wyższe – kolejny warunek podejścia do egzaminu na PMP

– Znacie najnowsze standardy, trendy i narzędzia w zarządzaniu projektami – ten element ma zapewnić fakt, iż certyfikat PMP trzeba odnawiać co trzy lata zbierając wspomniane punkty PDU

2. Co to są PDUs?

PDUs to inaczej Professional Development Units, czyli w dosłownym tłumaczeniu „punkty rozwoju profesjonalnego”. Innymi słowy, punkty te są odpowiednikiem czasu, który spędziliście na rozwijaniu swoich umiejętności z zakresu project managementu.

 3. Ile punktów potrzebuję by odnowić certyfikat po trzech latach?

W ciągu trzech lat trzeba zebrać 60 PDUs.

4. W jaki sposób zbierać PDUs?

Powszechnie panuje przekonanie, że aby zebrać PDUs trzeba wziąć udział w konferencji, szkoleniu lub seminarium PMI. Tymczasem źródeł punktów PDU może być o wiele więcej. „Punkty rozwoju profesjonalnego” można podzielić na dwie grupy:

A)     Punkty edukacyjne

B)      Punkty zdobyte przy wspieraniu dziedziny zarządzania projektami

5. Jak zbierać PDU edukacyjne?

Na to jest kilka sposobów, które PMI podzielił na kategorie w następujący sposób:

Kategoria A

Poprzez udział w warsztatach organizowanych przez firmy szkoleniowe akredytowane przez Project Management Institute (tzw. PMI R.E.P.), jak również w wydarzeniach organizowanych przez PMI (seminaria, konferencje).

Kategoria B

Poprzez kontynuowanie edukacji z dziedziny zarządzania projektami na studiach uczelni wyższych bądź na szkoleniach oferowanych przez firmy nie posiadające akredytacji PMI, inne organizacje, czy też przez pracodawcę.

Kategoria C

Poprzez pogłębianie wiedzy we własnym zakresie.

Tutaj zaliczymy takie czynności jak: czytanie artykułów, książek, podręczników, oglądanie filmów, korzystanie z płyt, uczestniczenie w dyskusjach z kolegami, współpracownikami, klientami czy konsultantami, spędzenie czasu z coachem bądź mentorem.

Uwaga! Ta kategoria ma limit. Nie można w niej zarejestrować więcej niż 30 PDU w okresie 3-letnim!

6. Ile edukacyjnych PDU można/trzeba zebrać?

W ciągu trzech lat trzeba zebrać przynajmniej 15 edukacyjnych PDU. Ich maksymalna liczba to 60 PDU. Można zatem zbierać punkty tylko z tej grupy.

7. W jaki sposób edukacyjne PDU są przeliczane na czas?

Każda godzina spędzona na czynnościach zaliczanych do grupy edukacyjnych PDU jest liczona jako jeden PDU, czyli: 1 godzina = 1 PDU.

8. Jak zbierać punkty związane ze wspieraniem dziedziny zarządzania projektami?

Podobnie jak z punktami z grupy edukacyjnej, na to jest kilka sposobów, które PMI podzielił na następujące kategorie:

Kategoria D

Tworzenie nowej wiedzy z zarządzania projektami.

W jaki sposób? Poprzez napisanie książki, artykułu na temat zarządzania projektami. Artykuł może być opublikowany przez PMI, może też pojawić się w czasopiśmie, newsletterze, czy na blogu nie związanymi z PMI. Do tej kategorii zaliczymy również prezentację na webinarze, czy w podcaście, opracowanie szkolenia z zarządzania projektami, wystąpienie jako speaker, fasylitator dyskusji, bądź też jako ekspert w panelu dyskusyjnym.

Kategoria E

Działalność wolontariacka poprzez:

 • Pełnienie funkcji w PMI oraz innych organizacjach non-profit. Rolę należy pełnić przez co najmniej trzy miesiące, nie czerpiąc z tego żadnych zysków. Mówimy tu o członkach zarządów, stanowiskach dyrektorskich, ale również o wolontariuszach nie piastujących konkretnej funkcji.
 • Udział w inicjatywach organizowanych przez PMI, a także inne instytucje non-profit, np.: pomoc w organizacji konferencji, uczestnictwo w projekcie badawczym itd.
 • Udzielanie się w dziedzinie zarządzania projektami, np.: jako wolontariusz w innych organizacjach charytatywnych, poprzez pomoc grupie studentów lub kolegów w rozwijaniu wiedzy z zarządzania projektami, czy poprzez pełnienie funkcji coacha bądź mentora z zakresu project managementu.

Kategoria F

Doświadczenie w zawodzie Project Managera.

PDU możesz zarejestrować jeśli w ciągu 12 miesięcy pracowałeś zawodowo na stanowisku Kierownika Projektów przez łączny okres minimum 6 miesięcy.

Uwaga! W tej kategorii możesz zarejestrować maksymalnie 15 PDU, co więcej na okres 12 miesięcy może przypadać maksymalnie 5 PDU.

9. W jaki sposób PDU związane ze wspieraniem profesji PMa są przeliczane na czas?

PDU z kategorii D i E są przeliczane tak samo jak punkty edukacyjne: 1 godzina = 1 PDU.

PDU z kategorii F są rozliczane rocznie lub raz na trzy lata. Tzn. możecie zarejestrować po 5 PDU na każdy rok, bądź 15 PDU na okres trzech lat jeśli jesteście cały czas aktywni zawodowo jako Kierownicy Projektów.

 10. Gdzie rejestrować PDU?

Punkty rejestrujecie na stronie www.pmi.org, logując się do swojego profilu. Następnie przechodzicie do zakładki my PMI. Po prawej stronie wyświetli się okienko pt. Certification Status. Należy kliknąć na Report PDUs.

11. Co jeśli nie mam profilu na PMI.org?

Utwórz swój profil 🙂 Jeśli zdawałeś certyfikat PMP, utworzysz swój profil za pomocą PMI ID number, który nadano Ci przy zapisywaniu się na egzamin. Możesz też użyć numeru certyfikatu, który znajdziesz na dyplomie otrzymanym po zdaniu egzaminu.

 12. Jak rejestrować PDU?

W celu rejestracji PDU wybieramy kategorię (A, B, C, D, E, F). Następnie wpisujemy nazwę czynności, którą zapracowaliśmy na punkty oraz nazwę właściciela związanego z daną czynnością (np. w przypadku szkolenia wpisujemy firmę szkoleniową, w przypadku przeczytania książki – jej autora, w przypadku publikacji – tytuł magazynu, bloga, na którym się ukazała, w przypadku doświadczenia zawodowego – nazwę pracodawcy itd.). Podajemy także daty rozpoczęcia i ukończenia czynności, oraz liczbę PDU, które chcemy zarejestrować. Następnie zatwierdzamy ukończenie rejestracji PDU.

13. Od kiedy mogę rejestrować PDU?

PDU możesz rejestrować od chwili, w której zdałeś egzamin.

 14. Czy ktoś to weryfikuje?

Oczywiście, tak. Po zarejestrowaniu PDU otrzymasz informację na adres mailowy mówiącą, że PMI przegląda punkty, które zgłosiłeś. Przegląd ten sprawdza przede wszystkim czy zarejestrowałeś czynności w odpowiednich kategoriach, czy nie przekroczyłeś limitu PDU przypadającego danej grupie lub kategorii itd. Jeśli zapoznałeś się z zasadami rejestrowania PDU i odpowiednio je aplikujesz, akceptacja zgłoszonych punktów następuje w ciągu doby, może dwóch (tak było w moim przypadku). O zakończonym procesie dostaniesz powiadomienie na adres mailowy.

W całym procesie może odbyć się jeszcze jedna kontrola. A mianowicie audyt poszczególnych punktów, w którym będziesz musiał przedstawić dowody na to co zarejestrowałeś. Jeśli zgłosiłeś szkolenie, będziesz musiał przedstawić zaświadczenie o jego ukończeniu. Jeśli zarejestrowałeś przeczytanie książki, PMI poprosi Cię o notatki z lektury itd.

15. Jaki rodzaj dokumentu będzie wymagany na wypadek audytu?

To zależy od kategorii, w której zarejestrowałeś PDU. Wymagania co do dokumentów dla każdej kategorii znajdziesz w instruktarzu umieszczonym na stronie PMI. W celu znalezienia instruktarzu zaloguj się do swojego profilu i wejdź w zakładkę Report PDUs.

16. A jeśli nie uzbieram wymaganych PDU? Co dzieje się z moją certyfikacją?

Jeśli nie zarejestrujesz wymaganych PDU w ciągu trzech lat od zdania egzaminu, Twoja certyfikacja zostanie zawieszona. Nie będziesz mógł używać tytułu PMP po nazwisku ani informować, że posiadasz taki certyfikat. Od momentu zawieszenia masz rok na zabranie i zarejestrowanie brakujących punktów. Jeśli tego nie zrobisz, certyfikacja przepada. By móc posługiwać się tytułem PMP, musisz na nowo podejść do egzaminu.

17. A co jeśli zarejestrowałem więcej punktów niż wymagane 60?

Jeśli zebrałeś więcej niż 60 PDU, możesz przenieść nadmiarowe punkty do następnego 3letniego cyklu certyfikacji. Uwaga! Można przenieść maksymalnie 20 PDU. Dodatkowo, wszystkie przenoszone punkty muszą być zapracowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

18. Kiedy trzeba przedłużyć PMP?

Cały proces przedłużenia certyfikacji należy ukończyć najpóźniej 90. dnia od daty zakończenia 3-letniego okresu od zdania/przedłużenia PMP.

19. Zebrałem i zarejestrowałem punkty PDU. Czy to już wszystko?

Niestety nie. Teraz musisz złożyć wniosek o przedłużenie certyfikatu oraz wnieść wymaganą opłatę.

20. Ile kosztuje przedłużenie PMP?

Przedłużenie certyfikatu kosztuje 60 USD dla członków PMI i 150 USD dla osób, które nie wykupiły członkostwa w organizacji.

 21. Czy warto opłacić członkostwo w PMI przed przedłużeniem certyfikatu?

Członkostwo w PMI kosztuje 129 USD. Jeśli aplikujemy na członka PMI poraz pierwszy, dodatkowo obowiązuje nas składka 10 USD. Zatem opłacenie członkostwa i przedłużenie certyfikatu będzie nas kosztowało 189 USD (lub 199 USD dla wcześniej nie zrzeszonych). Jeśli chcemy korzystać z przywilejów członkostwa w PMI w miejscu zamieszkania, warto dodatkowo wnieść opłatę za członkostwo w lokalnym oddziale. W PMI Poland Chapter składka wynosi obecnie 20 USD. W rezultacie ostatecznie zapłacimy 59 USD (bądź 69 USD) więcej, by przedłużyć certyfikację na trzy kolejne lata i jednocześnie przez następny rok cieszyć się korzyściami z bycia członkiem globalnego i lokalnego PMI. Czy warto? Oceńcie sami. Ze swojej strony zobowiązuję się opisać za jakiś czas co daje członkostwo w PMI.

 22. Więcej pytań?

Jeszcze więcej informacji znajdziecie w bardzo przystępnej formie multimedialnej na stronie PMI tutaj, a także w obszernym manualu dotyczącym PMP tutaj.

————————————————————————

Pozostałe tematy powiązane poruszę w oddzielnych postach. Jeśli któraś kwestia szczególnie Was interesuje, napiszcie do mnie. Do tej pory otrzymałam najwięcej maili z prośbą o wskazówki jak zdać PMP, więc artykuł na ten temat jest następny w kolejce z tematyki certyfikacyjnej.

5 comments

 1. Pingback: PMP® – nie tylko dla kierowników projektów w NASA – Zarządzam Projektami

 2. Gienek

  Co dzieje się jeśli mam zebrane wymagane punkty PDU, ale nie wpłacę 150$ w terminie? Czy certyfikacja jest zawieszana na rok tak jak w przypadku braku PDU? Jakieś inne konsekwencje?

  • Z tego co wiem, jeśli wniesiesz opłatę np pół roku później, to pokryje ona pół zaległego roku i pół kolejnego. W okresie, w którym nie przedłużasz PMP, nie powinieneś „chwalić się” tym tytułem.
   Jeśli nie wniesiesz opłaty przez rok, Twój certyfikat wygasa i musisz zdawać go od nowa.

 3. Pingback: Już jest! Właśnie dotarł! – Zarządzam Projektami

 4. Pingback: Jeszcze o PDU – czyli kilka przykładów z życia wziętych – Zarządzam Projektami

Prowadzę bloga ofd 2013 roku, a każdy komentarz dodaje mi skrzydeł:)

%d bloggers like this: